Konehuolto Oikarisen KHParts verkkokaupasta traktorien ja maansiirtokoneiden varaosat, sekä monet muut tarvikkeet useisiin konemerkkeihin ja projekteihin!

Tietosuojaseloste

Konehuolto Oikarinen Oy:n tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 01.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

KHParts
Takojankatu 16
87400 Kajaani

050 3289 272
verkkokauppa@khooy.fi
www.khparts.fi
1439494-4

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

KHParts
Takojankatu 16
87400 Kajaani

050 3289 272
verkkokauppa@khooy.fi
www.khparts.fi
1439494-4

3. Rekisterin nimi

Konehuolto Oikarinen Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriä käytetään palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä mainontaan ja markkinointiin. Markkinointi voi sisältää myös Konehuolto Oikarinen Oy:n yhteistyökumppaneiden tarjoamia etuja. Markkinoinnissa asiakkaan ostotietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseksi siten, että asiakas saa tietoa häntä kiinnostavista tuotteista ja palveluista.

Tietoja voidaan käyttää suoramainontaan ja -markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt käsittelemästä häntä koskevia tietoja näihin tarkoituksiin.

4.1

Asiakkaan etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, tapahtumahallintaa, läsnäoloseurantaa ja asiakasviestintää.

6. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.

7. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten tms. henkilötietolain tarkoittamaan tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Konehuolto Oikarinen vastaa tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Evästeet 

Muuta evästeasetuksia

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit